Nominacje personalne

W ostatnim czasie Biskup Kielecki Jan Piotrowski dokonał kilku nominacji personalnych wśród księży naszej diecezji.

Ks. Arkadiusz Borusiński - dotychczasowy wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Kielcach został mianowany Administratorem parafii św. Bartłomieja Apostoła w Stradowie.

Ks. Władysław Kutuś - proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Dzierążni został mianowany Ojcem duchownym kapłanów dekanatu skalbmierskiego.

Ks. dr Zdzisław Sideł - proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie został mianowany Kapelanem Jednostki Strzeleckiej nr 2130 w Kazimierzy Wielkiej.