Nominacje personalne

Biskup Kielecki Jan Piotrowski dokonał następujących nominacji personalnych:

1. ks. Paweł Kolanowski - wicedziekanem dekanatu chęcińskiego

2. ks. Zbigniew Bień - ojcem duchownym dekanatu małogoskiego