Nominacje personalne

W ostatnim czasie Biskup Kielecki Jan Piotrowski dokonał następujących nominacji personalnych:

1. Ks. Zygmunt Kwieciński – dziekanem dekanatu piekoszowskiego na kolejną kadencję

2. Ks. Grzegorz Kuta - diecezjalnym duszpasterzem pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

3. Ks. Marek Zielonka – kapelanem Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucicach