Nominacje personalne

O. Andrzej Włodarczyk – wikariuszem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Kielcach (22 VI 2017 r., obow. od 1 VII 2017 r.)

Ks. Tadeusz Jakubek - Kapelanem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach i do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Proszowicach (22 VI 2017 r., obow. od 1 VII 2017 r.)

Ks. Mirosław Cisowski – Kuratorem dla duchownych oskarżonych/skazanych w diecezji kieleckiej (28 VI 2017 r.)

Ks. Bogdan Szymkiewicz – ojcem duchownym dekanatu pińczowskiego (28 VI 2017 r.)

Ks. Paweł Borto - Dyrektorem Świętokrzyskiego Instytutu Teologicznego w Kielcach i odpowiedzialnym za stałą formację intelektualną księży diecezji kieleckiej (30 VI 2017 r.)