Nominacje personalne

W ostatnich dniach Biskup Kielecki Jan Piotrowski wydał Dekret ustanawiający Diecezjalną Radę ds. Ekonomicznych oraz Dekret ustanawiający komisję muzyczno-organistowską, mianował wizytatorów parafii dziekańskich oraz powołał do pełnienia innych funkcji kilku kapłanów.

Zobacz: Dekret ustanawiający Diecezjalną Radę ds. Ekonomicznych

Zobacz: Dekret ustanawiający komisję muzyczno-organistowską

______________

Nowi wizytatorzy generalni wizytujący parafie dziekańskie

ks. prałat Marian Haczyk
ks. kanonik Janusz Rydzek
ks. prałat Tadeusz Pytel
ks. prałat Lucjan Skolik
ks. kanonik Ireneusz Jakusik

______________

Cenzorzy publikacji katolickich

ks. dr Adam Wilczyński
ks. dr Paweł Borto
ks. dr Jan Nowak

oraz ks. dr Władysław Sowa (mianowany wcześniej)

______________

Mając na uwadze troskę Kościoła o permanentną formację prezbiterów naszej diecezji Biskup Kielecki mianował ks. dr. Andrzeja Kaletę - proboszcza parafii w Kościelcu, Przewodniczącym sekcji ds. stałej formacji prezbiterów.

______________

Ks. mgr lic. Piotr Muszyński - notariusz Sądu Biskupiego w Kielcach został mianowany Duszpasterzem prawników.

______________

O. Łukasz Jacek Borowiecki OCist - cysters z Jędrzejowa został mianowany Kapelanem Powiatowym Strażaków PSP i OSP Powiatu jędrzejowskiego.

______________