Nominacje personalne

W piątek, 9 września 2016 r. Biskup Kielecki Jan Piotrowski dokonał kolejnych nominacji personalnych. Mianował m.in. nowych dziekanów i wicedziekanów w miejsce tych, którym zakończyły się dotychczasowe kadencje.

  1. ks. Sławomir Sarek - dziekanem dekanatu kazimierskiego
  2. ks. Jan Kopeć - dziekanem dekanatu lelowskiego
  3. ks. Leszek Sikorski - dziekanem dekanatu bodzentyńskiego
  4. ks. Krzysztof Balcer - wicedziekanem dekanatu kazimierskiego
  5. ks. Stanisław Picheta - wicedziekanem dekanatu bodzentyńskiego
  6. ks. Marcin Rokita - członkieim Rady Kapłańskiej Diecezji Kieleckiej (z urzędu)
  7. ks. Tomasz Gocel - kapelanem Wojewódzkiego Oddziału Zwązku Sybiraków w Kielcach
  8. ks. Tomasz Gocel - kapelanem Stowarzyszenia "Kielecka Rodzina Katyńska"
  9. ks. Sebastian Seweryn - asystentem Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej Diecezji Kieleckiej
10. ks. Leszek Kowalczyk - kapelanem Oddziału Gminnego OSP Gminy Wodzisław