Nominacje personalne

W ostatnim czasie Biskup Kielecki Jan Piotrowski dokonał kilku nominacji personalnych.

1/ ks. Mariusz Koza (administrator par. Imielno) - proboszczem tejże parafii

2/ ks. Grzegorz Kuta - Diecezjalnym Duszpasterzem Rzemieślników

3/ ks. Tadeusz Pytel - spowiednikiem alumnów WSD w Kielcach

4/ ks. Adam Kędzierski - spowiednikiem alumnów WSD w Kielcach