Nominacje personalne

W ostatnim czasie Biskup Kielecki Jan Piotrowski dokonał kilku zmian personalnych.

1. ks. Grzegorz Kaliszewski – proboszczem w Mnichowie

2. ks. Adam Kornalski – proboszczem w Czarnocinie

3. ks. Zdzisław Sideł – proboszczem w Smardzowicach

4. ks. Marek Zyzański – proboszczem we Wrocieryżu

5. ks. Jan Zwierzchowski – kanonikiem gremialnym kapituły miechowskiej

6. ks. Kazimierz Bogdał – dziekanem dekanatu koniecpolskiego do emerytury

7. ks. Stanisław Słowik – kustoszem kapituły miechowskiej