Nowa Róża Żywego Różańca przy Bazylice Katedralnej

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 20 maja 2018 r. miało miejsce zawiązanie nowej - żeńskiej Róży Żywego Różańca przy Bazylice Katedralnej. Dokonało się to podczas Mszy św., której przewodniczył ks. proboszcz Adam Kędzierski.

Po homilii, którą wygłosił ks. Jacek Malewski - opeikun wspólnoty - obecne Zelatorki wraz z nową – Panią Krystyną Gronowską przyjęły dar specjalnego błogosławieństwa. Właściwy obrzęd przyjęcia nowych członkiń odbył się po Komunii Świętej.

Nowa wspólnota za swoją patronkę przyjęła nową błogosławioną Polkę – Hannę Chrzanowską. Kim jest nowa błogosławiona?

Bł. Hanna Chrzanowska (1902-1973), wspaniała i wielkiego serca pielęgniarka, znakomita nauczycielka i wychowawczyni. Zorganizowała pielęgniarstwo parafialne i rekolekcje dla chorych w Archidiecezji Krakowskiej. W człowieku cierpiącym dostrzegała samego Chrystusa. Dla środowiska pielęgniarskiego była jego sumieniem, a dla chorych świadkiem i narzędziem Bożego Miłosierdzia. Beatyfikacja odbyła się 28 kwietnia 2018 r. w Krakowie.

Obecnie przy parafii Katedralnej działają trzy żeńskie Róże Żywego Różańca. Choć jak wspomniał Ks. Proboszcz podczas liturgii historia zobowiązuję i zachęcał do powstawania nowych Róż w parafii aby dzielić się z innymi dobrami duchowymi.

A oto krótki rys historyczny w którego dziedzictwie mają udział obecne wspólnoty:

Arcybractwo Różańcowe założone w początkach siedemnastego wieku przyczyniło się do rozwoju kultu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej. Bo jest Maryja czczona w tej Katedrze jako Matka Boża Różańcowa. Dzięki tej modlitwie Arcybractwo nadawało charakter tego miejsca. Jest ono uświęcone modlitwą Róż różańcowych wielu Braci i Sióstr, zanoszących codziennie do Maryi tę umiłowaną modlitwę.

Po uroczystej liturgii wręczono legitymacje i różańce. Przedłużeniem radości była wspólna agapa -  poczęstunek i możliwość integracji wszystkich członków Róż Żywego Różańca .

Ks. Jacek Malewski
OPIEKUN RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA PRZY BAZYLICE KATEDRALNEJ

>> Galeria zdjęć