Nowy kanonik Kapituły Katedralnej

Ks. Jacek Iwan, dyrektor Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach oraz kierownik Kieleckiej Pielgrzymki na Jasną Górę został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej.

Decyzję ogłosił Biskup Kielecki Jan Piotrowski na zakończenie Dnia Kapłańskiego, 24 maja 2018 r.