Oddani Chrystusowi i Ewangelii

„Służba Ewangelii rodzi się zawsze z doświadczenia radości i płynie z osobistego i radosnego ofiarowania się Bogu” – mówił w homilii bp Andrzej Kaleta podczas Mszy św. w Święto Ofiarowania Pańskiego.

2 lutego Kościół obchodzi również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Podczas Najświętszej Ofiary sprawowanej przez bp.  Andrzeja Kaletę w Bazylice Katedralnej w Kielcach modliły się osoby życia konsekrowanego. Bp Kaleta zwrócił uwagę na postać Symeona i prorokini Anny. – „Byli oni świadkami ofiarowania Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej i aż do tej chwili oczekiwali na wypełnienie się obietnicy dotyczącej przyjścia na świat Mesjasza. Ich życie nosiło znamiona tajemnicy, która wypełniła się kiedy rodzice przynieśli Jezusa w czterdziestym dniu po narodzeniu, aby Go ofiarować Panu Bogu. Trzeba powiedzieć, że w tym wypadku Symeon i Anna byli również wyrazicielami oczekiwań całego narodu izraelskiego. Razem z nimi zanosimy modlitwę do Pana, który jest źródłem wszelkiego powołania i prosimy, aby wzbudził w sercach młodych ludzi pragnienie całkowitego oddania się sprawie Chrystusa i Ewangelii”.

Hierarcha przypomniał także o wielkim znaczeniu i roli osób życia konsekrowanego w działalności Kościoła, ale także o wartości ofiarowania się Panu Bogu. – „Przeżywana dziś tajemnica uświadamia nam potrzebę codziennego ponawiania aktu ofiarowania siebie na służbę Bogu i ludziom. To ofiarowanie ma dokonywać się w warunkach naszej szarej codzienności. To właśnie nie gdzie indziej, tylko w szarej codzienności musimy odnajdywać Pana, żeby na nowo mu się oddawać, powierzać i ofiarować” – tłumaczył bp Kaleta.

W trakcie liturgii osoby życia konsekrowanego odnowiły swoje przyrzeczenia wobec wszystkich wiernych zgromadzonych w kieleckiej Katedrze.

W Kościele istnieje wiele form życia konsekrowanego. Oprócz wspólnotowych, takich jak zakony, czy Instytuty Świeckie są także formy indywidualne, takie jak konsekrowane dziewice, wdowy, także wdowcy i pustelnicy.

tekst za: em.kielce.pl

>> Galeria zdjęć (Radio Kielce)

>> List KEP na Dzień Życia Konsekrowanego 2019