"Odmrażanie" Sądu Biskupiego

Sąd Biskupi w Kielcach informuje, że z dniem 19 maja 2020 r. przywraca przyjmowanie petentów od wtorku do soboty w godz. 9.00 – 12.30, z zachowaniem przepisów sanitarnych.

Przyjmowani są tylko i wyłącznie petenci wezwani lub umówieni na określoną godzinę.

1/ Wezwani lub telefonicznie umówieni petenci, zgłaszają się na wyznaczoną godzinę bez osób towarzyszących. Należ zachować reżim sanitarny tj. używanie maski i dezynfekcji rąk.

2/ Jeżeli dany petent w danym dniu nie czuje się zdrowym, informuje Kancelarie Sądu i wcześniej wyznaczony termin zostanie mu zmieniony. To samo dotyczy petentów, którzy w danym czasie podlegają kwarantannie.

3/ Przypomina się także petentom, że w związku z przepisami sanitarnymi nie funkcjonuje w Sądzie Biskupim poczekalnia, gdzie w normalnych warunkach jest możliwość oczekiwania np. w kolejce.

 

Kontakt z Sądem:
tel. 41-344-29-59; 41-344-54-25 w. 153, 257, 259