Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu

Już 27 raz w okresie wakacji odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu. Początki tego wydarzenia sięgają roku 1993 r.‚ kiedy to Intergrupa AA „Jedność” z Konina‚ ks. Stanisław Kowalski z Koła oraz Apostolstwo Trzeźwości z Lichenia zainicjowali pierwsze spotkanie‚ na które przybyło 300 osób.

Z roku na rok liczba uczestników wzrasta. Na ostatnim spotkaniu było około 30 tysięcy osób. Naszą diecezję kielecką reprezentowało ponad 180 osób‚ między innymi z Kielc‚ Nowin‚ Morawicy. Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia były słowa: „Znów nabierzesz sił”.

Osoby uzależnione oraz ich rodziny mogły skorzystać z bogatego programu. Jego stałymi elementami są:
- Msza Święta‚
- spowiedź‚
- Droga Krzyżowa‚
- spotkania indywidualne z psychologami‚ terapeutami uzależnień‚ wolontariuszami‚ doradcami rodzinnymi‚
- prelekcje‚
- mityngi.

Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu są wspaniałym przykładem‚ że trzeźwość to piękny dar Boga.

Ks. Kamil Banasik
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ TRZEŹWOŚCI

>> www.trzezwosc.diecezja.kielce.pl