BIECHÓW, Wszystkich Świętych

Adres:
28-133 Pacanów, Biechów nr 136
tel. 41-376-51-74

liczba mieszkańców: 2 114

Proboszcz:
ks. Kajetan Burzyński, ur. 1955 (Książ Wielki), wyśw. 1980, mian. 2000

Rys historyczny:
Początki parafii w Biechowie i pierwszego kościoła szacuje się na XIV w. Obecną Świątynię wzniesiono w latach 1879–1880, konsekrował ją w 1886 r. bp Tomasz Kuliński. Podczas II wojny Światowej (w 1944 r.) pociski i ogień zniszczyły Świątynię w znacznej części. Żołnierze sowieccy urządzili w kościele kryjówkę, ogrzewali się, paląc akta i księgi parafialne. Po odbudowie w latach 50. na pamiątkę pozostawiono pociski w murach. O wojnie przypomina także przedziurawiona karabinem maszynowym figura Jezusa na krzyżu na zewnętrznym murze kościoła. Ściany Świątyni zdobi polichromia z motywami biblijnymi oraz obraz Ostatnia Wieczerza. W ołtarzu głównym – obraz MB Różańcowej (zwany obraz MB Pompejskiej - zdjęcie powyżej). Maryja podobnie jak Dzieciątko Jezus podają klęczącym przed Nimi ludziom różaniec. Do kościoła przylega kaplica z obrazem MB Częstochowskiej. Drewniana ambonka dekorowana jest płaskorzeźbami czterech Ewangelistów, na zaplecku – tablica z Dekalogiem.

Odpusty: MB Różańcowej – I niedziela października,
św. Józefa Robotnika – 1 maja

Czy wiesz, że...
W parafii jest zwyczaj obchodzenia Niedzieli Grobowej w pierwszą niedzielę lipca. Uroczystości przebiegają tak jak w dzień Wszystkich Świętych.

W pobliżu kościoła znajduje się zabytkowa figura Świętej Rodziny.

Wlatach 1981–1984 r. w Piestrzcu powstała kaplica dojazdowa.