DĘBSKA WOLA, Matki Bożej Częstochowskiej

Adres:
26-026 Morawica, Dębska Wola 69
tel. 41-311-86-59

liczba mieszkańców: 731

Proboszcz:
ks. Henryk Terpiński, KHW, ur. 1955 (Skorczów), wyśw. 1980, mian. 1991

Rys historyczny:
Od 1900 r. Dębska Wola posiadała drewnianą kaplicę, którą sprowadził ks. Bogumił Czerkiewicz i przy niej koncentrowało się życie parafialne. Od 1971 r. Dębska Wola była rektoratem, ale samodzielność duszpasterską uzyskała dopiero w 1991 r., z chwilą przybycia ks. Henryka Terpińskiego – pierwszego samodzielnego kapłana. Parafia została erygowana 14 września 1996 r. dekretem bpa Kazimierza Ryczana.

Ale najpierw była drewniana kaplica, sprowadzona z Posłowic (tam z kolei trafiła ona z Czapli Wielkich) – w 1900 r. odprawiono  w niej pierwszą mszę św. Wówczas Dębska Wola podlegała parafii Brzeziny. W czasach niemieckiej okupacji kaplicę poszerzono. Odprawiali tam wówczas Msze św. księża z Brzezin, sporadycznie – kapelan Armii Krajowej, a nawet ksiądz wojsk niemieckich.

W 1981 r. – w miejsce dotychczasowej drewnianej – została wzniesiona murowana kaplica, powiększona, otoczona murem, na nowo wyposażona. „Dojazdową” posługę duszpasterską sprawowali w niej proboszczowie z Obic, Morawicy, ale wciąż był zamysł własnej parafii. W następstwie petycji i starań mieszkańców Dębskiej Woli, bp Kazimierz Ryczan, w przekonaniu o potrzebie samodzielnej parafii dla tej miejscowości, skierował do pracy duszpasterskiej kapłana i erygował w 1996 r. samodzielną parafię.

W kościele w ołtarzu głównym znajduje się obraz MB Częstochowskiej, patronki (od Środy Popielcowej jest zastępowany zabytkowym krucyfiksem, od początku związanym z historią parafii). Wiele ozdobnych elementów wykonał w drewnie Kazimierz Furman, rzeźbiarz ludowy z Dębskiej Woli, w tym stacje Drogi Krzyżowej, chrzcielnicę z motywem ryb. W maleńkiej kaplicy przylegającej do nawy jest obraz Miłosierdzia Bożego. W kościele jest też kilka ornatów i sztandarów wyhaftowanych przez parafian.

Odpust: Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia

Czy wiesz, że….
Od 1997 r. parafia ma 3 dzwony: „Jezus”, „Maryja” i „Jan Paweł II”. Tuż obok kościoła znajduje się ołtarz polowy z krucyfiksem.

Okolica obfituje w twórców ludowych. Właśnie stąd pochodził znany w całym kraju, nieżyjący Józef Piłat. Jego prace znajdują się w wielu muzeach i obiektach sakralnych w kraju. Poezję ludową z powodzeniem uprawia Stefania Pyczek, rzeźbę – Kazimierz Furman, Dorota Mostowiec, Teofil Sołtys, a tradycję podtrzymują zespoły ludowe: „Wolanecki” i „Małe Wolanecki”.

Na terenie parafii znajdują się 3 krzyże z luf czołgowych, wykonane na pamiątkę działań wojennych w regionie.