DROCHLIN, Matki Bożej Częstochowskiej

Adres:
42-235 Lelów, Drochlin nr 43
tel. 34-355-85-76

parafia.drochlin.pl

liczba mieszkańców: 463

Proboszcz:
ks. Marian Ćwiek, mgr teol., ur. 1967 (Słupiec diec. tarnowska), wyśw. 1994, mian. 2015

Rys historyczny:
Kościół w Drochlinie, wznoszony z wielkim zapałem parafian w trudnych latach komunistycznych 1958 – 1967, miał zastąpić podupadły drewniany kościółek – i tak też się stało. Natomiast najstarsza wzmianka nie tylko o miejscowości, ale i parafii należącej w swych początkach do kapituły krakowskiej, pochodzi z 1373 r.

Pierwszy kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba, datowany na 1470 r., został zastąpiony nowym, także drewnianym, który służył parafii w latach 1728 – 1969 (zachowało się jego zdjęcie, m.in. w niewielkim folderze z 1939 r.). Gdy probostwo w Drochlinie objął ks. Władysław Zachariasz, była już pilna konieczność budowy nowej świątyni. Stary kościół rozebrano, część wyposażenia przenosząc do nowego. Kościół był konsekrowany w 1971 r. przez bpa Jana Jaroszewicza

Kościół jest murowany z cegły i stosunkowo obszerny, choć parafia niewielka. Wyposażenie kościoła w większości współczesne. Z poprzedniego, drewnianego kościoła pochodzą: obraz Matki Bożej Bolesnej (w bocznej nawie), chrzcielnica, obrazy św. Izydora, krucyfiks. Na terenie przykościelnym zwraca uwagę odnowiona figura Matki Bożej z lat 1869-1992.

Odpust: Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia

Czy wiesz, że…
Pierwsza historyczna informacja związana z Drochlinem dotyczy rzymskiego denara z czasów Hadriana (119 – 130), znalezionego w okolicy w latach 70. przez archeologów UJ.

Stylowy budynek plebanii, wzniesiony w latach 1900 – 1910 przez ks. T. Walewskiego, jest po gruntownym remoncie, od fundamentów po kominy.