DRUŻYKOWA, Ducha Świętego

Adres:
42-445 Szczekociny, Drużykowa nr 35
tel. 34-355-96-63

liczba mieszkańców: 394

Proboszcz:
ks. Damian Łabuz, ur. 1971 (Busko-Zdrój, Bożego Ciała), wyśw. 1996, mian. 2014

Rys historyczny:
Pierwsza kaplica Matki Bożej Częstochowskiej w Drużykowej istniała już w XIX w., i choć mieszkańcy należeli przez wieki do parafii Moskorzew, przywiązani byli do tej swojej małej kaplicy. Z czasem rozbudowano ją. W 1929 r. mieszkańcy zakupili od hrabiny Marii Potockiej - dziedziczki dóbr w Moskorzewie i okolicach – ziemię pod rozbudowę kaplicy. W 1939 r. powstał rektorat, a 31 listopada 1940 r. bp Czesław Kaczmarek powołał tu nową parafię. Od 1940 r. rozbudowywano kościół, aby mógł pomieścić wszystkich wiernych, lecz trwająca wojna przeszkodziła w pracach. Dopiero od 1947 r. można było ukończyć budowę. Kościół wyposażono tak by mógł spełniać miejsce kultu. W ołtarzu głównym  znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej.  Ściany pokrywa polichromia z 1981 r. W latach 1991-1993 wyremontowano ołtarze i stacje drogi krzyżowej. Na placu przy kościele stoją cztery ołtarze pamiętające czasy Peerelu. Postawili je parafianie, kiedy władze zabroniły procesji podczas uroczystości Bożego Ciała.

W Drużykowej działa Dom Seniora prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Częstochowie.

Odpust: Zesłanie Ducha Świętego