ŁĄCZNA, Św. Szymona i Judy Tadeusza App.

Adres:
26-140 Łączna, Kamionki nr 53
tel. 41-254-82-38, wik. 41-254-82-41

www.parafia.laczna.pl

liczba mieszkańców: 3 700

Proboszcz:
ks. Jan Marczewski, mgr teol., KHW, ur. 1960 (Gołcza), wyśw. 1984, mian. 2000

Wikariusz:
ks. Konrad Kowal, mgr teol., ur. 1991 (Mieronice), wyśw. 2017, mian. 2017

Rys historyczny:
Kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej położony na północnych obrzeżach diecezji, usytuowany w połowie drogi między Kielcami a Skarżyskiem-Kamienną wyróżniają nie tylko patroni, ale także styl budowli. Charakterystyczne hełmy wież kościoła widać z daleka. To jedyna parafia w naszej diecezji pod wezwaniem Świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Do 1925 r. parafia Łączna należała do diecezji sandomierskiej. Erygował ją w 1913 r. biskup sandomierski Marian Ryks. Budowę kościoła rozpoczął ks. Marian Dąbrowski jeszcze w czasach niewoli narodowej. Odległe już czasy zaborów przypominają nawiązujące do budowli cerkiewnych szczyty wież. Wnętrze niemal w całości zostało dekorowane freskami wykonanymi przez B. Pawłowską w 1962 r. Freski te stanowią ilustrację do wyznania wiary. W nawach bocznych – drewniane ołtarze. W jednej z bocznych kaplic ołtarz poświęcony patronom parafii: Św. Apostołom Szymonowi i Judzie Tadeuszowi. W kolejnym ołtarzu obraz Matki Bożej. W latach siedemdziesiątych XX w. gont pokrywający Świątynię zamieniono na blachę.

Czy wiesz, że...
Na tablicy pamiątkowej umieszczonej w bocznej nawie kościoła wyryto nazwiska partyzantów i żołnierzy z tych terenów, poległych czasie II wojny Światowej w obronie Ojczyzny. Niedaleko kościoła parafialnego, tuż przy przejeździe kolejowym znajduje się osobliwa kapliczka z figurą MB Fatimskiej. Dawniej w tym miejscu stał metalowy krzyż, który umieścił pan Majcherczyk. Chciał on uczcić to miejsce, ponieważ od lat przy przejeździe parafianie wznosili ołtarz podczas uroczystości Bożego Ciała. Kapliczka z figurą MB Fatimskiej została poświęcona w Roku Jubileuszowym 2000. To wotum wdzięczności mieszkańców w 80. rocznicę urodzin Ojca Świętego i w 19. rocznicę ocalenia po zamachu.

Odpust: Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – 28 października