MSTYCZÓW, Wniebowzięcia NMP

Adres:
28-340 Sędziszów, Mstyczów nr 55
tel. prob. 41-381-31-09, wik. 41-381-31-87

liczba mieszkańców: 2 788

Proboszcz:
ks. Dariusz Mularczyk, mgr teol., ur. 1965 (Kielce, Katedra), wyśw. 1990, mian. 2010

Rys historyczny:
Neogotycką świątynię z cegły, z trzema nawami i ponad dwudziestoma oknami, zbudowaną w latach 1908-1919 konsekrował w 1947 r. bp Franciszek Sonik. Początki parafii i kościoła sięgają XIV w. – pierwsze wzmianki pochodzą z 1326 r. W kronice parafialnej znajduje się zapis sporządzony na podstawie ustnych przekazów, z którego wynika, że „Kościół w Mstyczowie istniał już w 1316 r. i był zbudowany najprawdopodobniej z drewna (...). Mstyczów to starodawne gniazdo herbu „Lis”, a Lisowie to, jako gniazdo i jeden ród z Gryfitami Świebodzickimi herbu „Lis”.   

W początkach XIV w. był już w Mstyczowie kościół drewniany, mający dwie prebendy w Pękosławiu i Wilczkowie. W połowie XV w. zastąpiono go murowanym – pod wezwaniem NMP Wniebowziętej oraz św. Mikołaja. Płazowie z rodu Toporczyków właściciele majątku, oddali w 2. poł. XVI w. kościół innowiercom, w XVII w. zwrócono go katolikom. Od 1680 r. kościół zaczął się powoli odbudowywać, a o jego uposażenie dbała m.in. rodzina Mięcińskich (np. Felicjanna Mięcińska ufundowała wielki ołtarz), pomoc okazywała także okoliczna szlachta.

Początek XX w. to schyłek starego kościoła, przy ludnościowym wzroście parafii. Nowy – także murowany, stojący po dziś dzień, budowano w oparciu o projekt arch. Kowalskiego z Kielc w latach 1908-1919. Wznoszono go przy wielkim zaangażowaniu parafian, cegłę wypalano zarówno w miejscowym cegielni dworskiej Kuglerów, jak i sprowadzano z dalszych okolic, ludzie składali ofiary i nie szczędzili pracy.

Wnętrze
W ołtarzu głównym – obraz Matki Bożej, otoczony do niedawna lokalnym kultem. Jeszcze w latach 30-tych XX w. wierni pielgrzymowali do Mstyczowskiej Maryi, a w 1936 r. sprawiono do ołtarza nową sukienkę. Kościół posiada rokokowe ołtarze boczne oraz rokokowe tabernakulum. W ołtarzach bocznych – obrazy św. Michała i Przemienienia Pańskiego, w małej kaplicy bocznej przyległej do nawy – św. Izydor, drugi patron parafii. W prezbiterium zwraca uwagę obraz Chrystusa Ukrzyżowanego, którego autorstwo przez wiele lat przypisywano jednemu z ostatnich właścicieli  Mstyczowa, Włodzimierzowi Kuglerowi, absolwentowi Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wychowankowi wybitnych artystów. Jednak szczegóły odkryte podczas konserwacji obrazu poddają w wątpliwość autorstwo Kuglera. Tablice epitafijne, m.in.: Czarneckich, Lisów, Płazów, Skorupków. Ozdobą wnętrza świątyni są także rzeźbione w drewnie żyrandole.

Odpust: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia;
św. Izydora – 10 maja

Czy wiesz, że...
Rodzinie Kuglerów Mstyczów zawdzięczał czasy dobrej prosperity. Kuglerowie uruchomili cegielnię „Janinów”, rozwinęli nowoczesną hodowlę, założyli młyn, a nawet lokalną sieć telefoniczną i kolejkę wąskotorową celem wywozu cegły do Sędziszowa. Na przełomie XIX i XX w. został przebudowany dwór, liczne udoskonalenia wprowadzono też w okolicy. Po II wojnie światowej z polecenia władz komunistycznych majątek został rozparcelowany, a dwór rozebrany i rozgrabiony.