SKORZESZYCE, Św. Rozalii dz.

Adres:
26-008 Górno, Skorzeszyce nr 166
tel. 41-302-30-25, wik. 41-302-32-11

www.parafiaskorzeszyce.pl

liczba mieszkańców: 3 630

Proboszcz:
ks. Włodzimierz Jastrząb, mgr teol., KHK, ur. 1967 (Busko- Zdrój), wyśw. 1992, mian. 2012

Wikariusz:
ks. Sebastian Flak, mgr teol., ur. 1993 (Piekoszów), wyśw. 2020, mian. 2020

Dom zakonny:
Siostry Jadwiżanki
Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej

26-008 Górno, Skorzeszyce nr 167
tel. 41-302-30-86; 41-302-30-87

Rys historyczny:
W 1934 r. pierwszy kościół Św. Rozalii wybudował ks. Walery Kozłowski. Aresztowany przez hitlerowców podczas okupacji, został wywieziony do obozu zagłady na Majdanku, gdzie zginął 8 lipca 1943 r. Wdzięczni parafianie ufundowali zasłużonemu kapłanowi tablicę pamiątkową w starym kościele. Nowy kościół wznoszono w latach 1985–1991. W ołtarzu głównym umieszczono krzyż z figurą Chrystusa ukrzyżowanego. W ołtarzach bocznych – obraz Matki Bożej Częstochowskiej i obraz patronki św. Rozalii. W kościele znajduje się kaplica Jezusa Miłosiernego. Parafianie ufundowali tabernakulum, ławki, konfesjonały, organy, rzeźbione w drewnie stacje drogi krzyżowej, nagłośnienie i dzwonnicę.

Nieopodal świątyni stoi budynek Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej im. Arcybiskupa Jerzego Matulewicza. Przed laty kształcili się tutaj klerycy pierwszych dwóch roczników Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Kolejni duszpasterze: ks. Aleksy Chrulewicz, ks. Stefan Marzec, ks. Józef Syguła, ks. Stefan Kręgiel, ks. Henryk Węgrzyn kontynuowali prace i rozwój parafii pod względem materialnym oraz duchowym. Parafię liczącą 3720 wiernych tworzą miejscowości: Skorzeszyce, Napęków, Sieraków, Smyków i Wola Jachowa.

Odpust: Św. Rozalii – 4 września

Czy wiesz, że...
Skorzeszyce są jedną z nielicznych parafii, w której od wielu lat działa Franciszkański Zakon świeckich. Tercjarze nie tylko się modlą, ale również odwiedzają chorych i samotnych. W miejscowości Napęków znajduje się kaplica św. Stanisława Kostki, zaś w pobliskiej Woli Jachowej – śś. Joachima i Anny.