SUKÓW, NMP Królowej Polski i Św. Augustyna b. w.

Adres:
26-024 Suków nr 15
tel. 41-307-34-29

liczba mieszkańców: 1 869

Proboszcz:
ks. Marek Szymkiewicz, KHM, ur. 1964 (Łopuszno), wyśw. 1989, mian. 2012

Wikariusz:
ks. Krystian Rowiński, mgr teol., ur. 1993 (Grzymałków), wyśw. 2020, mian. 2020

 

Rys historyczny:
Historia parafii w Sukowie sięga początków II Rzeczypospolitej. W 1918 r. została powołana do życia parafia pw. św. Augustyna biskupa. Początkowo życie religijne koncentrowało się w małej kaplicy, wybudowanej ku czci Świętego. W 1930 r. rozpoczęto budowę kościoła według projektu profesora Politechniki Lwowskiej Sas-Zubrzyckiego. Konsekracji dokonał 28 lipca 1964 r. biskup kielecki Jan Jaroszewicz. Kościół był odnowiony i konserwowany w latach 1993-1994. Główną patronką kościoła jest Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski, drugim patronem zaś św. Augustyn biskup.

Odpusty: NMP Królowej Polski – 3 maja;
św. Augustyna – 28 sierpnia

Czy wiesz, że…
Od 60 lat istnieje w parafii tradycja pod nazwą „Emaus”. W drugi dzień Świąt Wielkanocnych mężczyźni parafii (ponad 200 osób) przed wschodem słońca przychodzą do kościoła, by biciem dzwonów oznajmić zmartwychwstanie Jezusa. Następnie ok. godz. 6.00 wyruszają na procesję z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego, obchodząc całą parafię i głosząc dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Pańskim.

Suków znany jest z tego, że działa tu stacja meteorologiczna, która powstała 40 lat temu.

Górująca nad okolicą świątynia została ze względu na swoją wartość architektoniczną wpisana do rejestru zabytków.