WIŚNIÓWKA, Matki Bożej Częstochowskiej

Adres:
26-050 Zagnańsk, Kajetanów 126a
tel. 41-301-15-94

liczba mieszkańców: 1 803

Proboszcz:
ks. Leszek Struzik, mgr teol., ur. 1965 (Dzierzgów), wyśw. 1991, mian. 2008

Rys historyczny:
Położona 10 km od Kielc Wiśniówka, należąca do gminy Masłów, znana jest z kopalni kwarcytu. Jadąc do Kielc, po lewej stronie mijamy kościół Matki Bożej Częstochowskiej.

Wspólnota parafialna zaczęła się tworzyć w latach 1924-1926, kiedy powstały kamieniołomy w Zagnańsku i Barczy i osiedliła się tutaj ludność z dotkniętych dużym bezrobociem rejonów Śląska, Olkusza i Pińczowa. W latach 1934-35 wybudowano osiedle robotnicze w Wiśniówce, a w 1937 r. powstał budynek z ośrodkiem zdrowia, szkołą i kaplicą dla górników oraz ich rodzin.

Parafię erygowano w 1972 r., - z par. w Zagnańsku i św. Józefa w Kielcach. Proboszczem został ks. Stanisław Fert. W 1973 r. rozpoczęto budowę kościoła, a w 13 września 1979 r. bp Jan Jaroszewicz wmurował kamień węgielny w mury nowej świątyni.

Projekt świątyni wykonał architekt Wiek, a projekt wnętrza - inż. Jaworski. Po jego śmierci patronat nad pracami przejął prof. Wincenty Kućma. 13 grudnia 1981 r., w dzień rozpoczęcia stanu wojennego, bp Stanisław Szymecki poświęcił kościół. Wystrój prezbiterium – według projektu wybitnego artysty krakowskiego prof. Kućmy – Chrystus zstępujący po zmartwychwstaniu z krzyża na tle wirującej galaktyki. U dołu tabernakulum – w kształcie kuli ziemskiej patynowane.  Krzyż otaczają postaci świętych m.in. – Maksymiliana Marii Kolbego, św. Wojciecha, św. Jadwigi i Matki Bożej.  Boczny ołtarz – z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej ufundowali wierni z parafii Bodzentyn. Obok kościoła wysoka dzwonnica zwieńczoną krzyżem. Cały teren opasano murem z ogrodzeniem.

Odpust: Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia

Czy wiesz, że…
Na początku okupacji w 1939 r. na terenie kopalni w Wiśniówce Niemcy zamordowali prezydenta Kielc Stefana Artwińskiego,  patriotę, organizatora pomocy dla kielczan.

W odległości kilku km, w lesie w Zabłociu na tzw. trakcie królewskim znajduje się dziesięciometrowy krzyż z 1944 r. Tutaj modlili  się partyzanci z Oddziału „Wybranieccy”, idący na pomoc walczącej Warszawie. Według tradycji w tym miejscu  mieszkańcy prosili biskupa krakowskiego o poświęcenie pierwszej kaplicy w Zagnańsku. Na pamiątkę postawiono tu pierwszy krzyż.

Obok budynku dawnej szkoły w Wiśniówce  stoi pomnik – dar pracowników kopalni dla Marszałka Piłsudskiego w 20 rocznicę odzyskania niepodległości  w 1938 r. Pomnik uległ zniszczeniu, odbudowano go i poświęcono w latach 90-tych.