ZAGOŚĆ, Św. Jana Chrzciciela

Adres:
28-400 Pińczów, Zagość nr 12
tel. 41-357-17-64

liczba mieszkańców: 1 943

Proboszcz:
ks. Norbert Woszczek, KHW, ur. 1960 (Kosmolów – diec. sosnowiecka), wyśw. 1984, mian. 1996

Rys historyczny:
Około 1166 r. książę sandomierski Henryk założył w Zagości klasztor joannitów, który upadł po 1317 r. Pierwsza wzmianka źródłowa o parafii pochodzi z 1335 r. (powstała prawdopodobnie w latach 1333–1335). Kościół ufundował król Kazimierz Wielki. Wzniesiono go z ciosowego kamienia, a przebudowano w XIV w. w stylu gotyckim. Został spalony w 1657 r. przez wojska księcia siedmiogrodzkiego Rakoczego i odbudowany w późniejszych latach. Z kościoła romańskiego zachowały się boczne ściany prezbiterium oraz nawy z bogatym, kamiennym wystrojem. Świątynia została ponownie konsekrowana w 1667 r. przez bp. Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego. Na początku ubiegłego wieku Kościół powiększono. Szczególną uwagę zwraca prezbiterium, gotyckie, z wąskimi ostrołukowymi oknami i rzeźbionym orłem piastowskim na zworniku sklepienia. Kościół jest orientowany. W latach 60. ubiegłego wieku odkryte zostały przy północnej stronie prezbiterium fragmenty pierwotnego, romańskiego kościoła z XII w., m.in. arkadowy fryz z płaskorzeźbami syren (fot. powyżej). Kościół w Zagości jest jedynym Śladem, który pozostał po pierwszej fundacji Zakonu Św. Jana na terenie Polski. W latach 1900–1902 przedłużono nawę ku zachodowi i dokonano reperacji Świątyni. Prace konserwatorskie prowadzono w 1970 r. Na początku XX w. przebudowane zostało prezbiterium, stanął nowy ołtarz z kamienia pińczowskiego, a na dachu kościoła wymieniono zniszczone gonty. Zakupiono nowy dzwon im. Jana Pawła II, poświęcony przez bp. Kazimierza Ryczana. Przebudowano także bramę wejściową do Świątyni oraz pomalowano Kościół.

Czy wiesz, że...
W 1166 r. książę Henryk Sandomierski wracając z krucjaty z Ziemi Świętej, sprowadził do Zagości joannitów, ufundował dla nich szpital i bogato ich wyposażył. Tu został wzniesiony romański Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela. Joannici, czyli Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Św. Jana z Jerozolimy, z Rodos i Malty, to najstarszy z zakonów rycerskich, protoplasta europejskiego szpitalnictwa. Powstał jeszcze przed pierwszą wyprawą krzyżową wokół włoskiego szpitala Św. Jana Chrzciciela.

Odpust: Narodzenia Św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca