Poświęcenie chorągwi na Barwinku

W Uroczystość NMP Królowej Polski, 3 maja 2018 r. w kościele św. Stanisława, biskupa i męczennika na kieleckim Barwinku została odprawiona Msza św., podczas której poświęcono nową chorągiew – dar Apostolatu Maryjnego dla parafii.

Eucharystię sprawowali ks. prałat Marian Janus, proboszcz parafii oraz ks. Zenon Mierzwa – opiekun Apostolatu Maryjnego.

Podczas Mszy św. przed ołtarzem stali przedstawiciele Apostolatu trzymający chorągiew i szarfy. Dla całej wspólnoty parafialnej było to niecodzienne wydarzenie.

Ks. Marian Janus w homilii podkreślił, że „Apostolat Maryjny to uczniowie Maryi oddani Matce Bożej, otwarci na wszelką pomoc i służbę drugiemu człowiekowi, gdyż podstawą działania tej wspólnoty oprócz modlitwy są czyny apostolskie”. Jednocześnie ks. Proboszcz zachęcił, aby nowi członkowie dołączyli do Apostolatu Maryjnego, by „razem się modlić w tej szkole Maryi”.

E. Korczyńska
PRZEWODNICZĄCA APOSTOLATU MARYJNEGO

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"