Powstało Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży - Lizbona 2022 w Kielcach

W dniu 1 października 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące tworzenia Diecezjalnego Centrum Przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

Hasłem tegorocznego przygotowania do Światowych Dni Młodzieży są słowa „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7,14). To hasło będzie nam towarzyszyło w 2020 r. podczas modlitw w diecezjach całego świata. Ono stało się wyznacznikiem spotkania. Była to pierwsza okazja do omówienia podstawowych zadań, które są związane ze zbliżającym się wydarzeniem. To pierwszy krok, aby można było odpowiednio przygotować się do tego święta młodych. Podczas tego spotkania zostały wyznaczone podstawowe cele na ten rok. Do głównych zadań centrum w tym roku, będzie należało utworzenie odpowiedniego gruntu, do działań formacyjnych. Obejmą one dwie płaszczyzny:

1. pierwszą  będzie zachęta poszczególnych wspólnot, zgromadzeń  zakonnych i parafii do otoczenia modlitwą tego wydarzenia. U fundamentów dzieł Ewangelizacyjnych zawsze znajduje się Bóg, a więc będziemy Go prosić o błogosławieństwo.

2. drugą płaszczyzną  będzie promocja wydarzenia, która będzie się  realizowana przez środki masowego przekazu, oraz  podczas spotkań z wiernymi. W tym czasie chcemy odwiedzić niektóre parafie z młodzieżą, aby wraz z wiernymi modlić się w tej intencji i zachęcić młodych do udziału w Światowych Dniach Młodzieży.

Liczymy na współpracę wśród wszystkich wspólnot, którym na sercu leży dobro młodych osób.

Ks. Marcin Boryń
DIECEZJALNY KOORDYNATOR PRZYGOTOWAŃ
DO ŚDM LIZBONA 2022