Przedświąteczne spotkanie dyrektorów szkół placówek oświatowych

Tradycyjnie w Wielki Wtorek w Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się przedświąteczne spotkanie dyrektorów szkół placówek oświatowych z terenu Miasta Kielce.

Organizatorem spotkania jest Wydział Katechetyczny, spotkaniu przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski, obecny był również bp Marian Florczyk. W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Andrzej Sygut, Przewodniczący Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Pełniąca Obowiązki Dyrektora Wydziału Edukacji Anita Stanisławska oraz inni przedstawiciele władz oświatowych. Z zaproszenia skorzystało również 73 dyrektorów kieleckich placówek oświatowych.

Po powitaniu zaproszonych gości przez Dyrektora Wydziału Katechetycznego ks. dr. Karola Zegana, grupa teatralna z Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki wystawiała spektakl pt: „Oskar i Pani Róża”.

Następnie zaproszeni goście spotykali się przy wspólnym posiłku w refektarzu kleryckim. Bp Jan Piotrowski pobłogosławił pokarmy i złożył wszystkim zebranym życzenia wielkanocne. Również przemówienia okolicznościowe wraz z życzeniami złożyli Zastępca Prezydenta Miasta Kielce,  Świętokrzyski Kurator Oświaty, Przewodniczący Rady Miasta oraz Rektor WSD ks. dr Paweł Tambor.

Wszyscy zaproszeni goście dzięki życzliwości Dyrektora Wydawnictwa Jedność ks. Leszka Skorupy otrzymali upominki książkowe.

Ks. Karol Zegan