Przedświąteczne spotkanie z dyrektorami szkół

Tradycyjnie w Wielki Wtorek czyli 27 marca 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się przedświąteczne spotkanie Biskupa Kieleckiego z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Miasta Kielce.

Organizatorem spotkania jest Wydział Katechetyczny, spotkaniu przewodniczył  Biskup Kielecki ks. Jan Piotrowski. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Andrzej Sygut, w imieniu przewodniczącego Rady Miasta Kielce Władysław Burzawa, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Wicekurator Oświaty Tomasz Pleban, Dyrektor SODM i DN Elżbieta Czerwonka. Z zaproszenia skorzystało również 64 dyrektorów kieleckich placówek oświatowych.

Po powitaniu zaproszonych gości przez Dyrektora Wydziału Katechetycznego ks. dr. Karola Zegana, grupa teatralna z Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Stanisława Kostki wystawiała spektakl pt: „Kochaj w Nim”.

Następnie zaproszeni goście spotykali się przy wspólnym posiłku w refektarzu kleryckim. Ksiądz Biskup Jan Piotrowski pobłogosławił pokarmy i złożył wszystkim zebranym życzenia wielkanocne. Również przemówienia okolicznościowe wraz z życzeniami złożyli Zastępca Prezydenta Miasta Kielce i Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Wszyscy zaproszeni goście dzięki życzliwości Dyrektora Wydawnictwa Jedność ks. Leszka Skorupy otrzymali upominki książkowe.

Ks. dr Karol Zegan
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO