Przez sztukę do Boga - Papieskie medale przyznane

Marcin Bornus, Tadeusz Boruta i Alexander Kornoukhov zostali uhonorowani Medalem Papieskiej Rady ds. Kultury Per Artem ad Deum. Nagroda przyznawana jest artystom, którzy poprzez swoją sztukę przybliżają odbiorców do Boga i drugiego człowieka.

Medale wręczono podczas uroczystej gali XX Targów SACROEXPO. Przewodniczącym Kapituły nagrody jest biskup Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. – Wyróżnienie przyznawane jest przez Stolicę Apostolską. Wybrano ludzi tworzących sztukę opartą na wartościach, prowadzącą do piękna. Jeżeli zaś sztuka prowadzi do piękna, to kierunkuje ona na Boga. Definicji piękna jest wiele, ale jedna z nich mówi, że prowadzi ono na piękno samego Stwórcy – tłumaczy biskup Marian Florczyk. Razem z przewodniczącym Kapituły, nagrody wręczyli także biskup Michał Janocha, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

UHONOROWANI MEDALEM PER ARTEM AD DEUM:

Marcin Bornus

Jeden z pionierów wykonawstwa wokalnej muzyki barokowej w Polsce, założyciel zespołu Bornus Consort.

– Według mnie muzyka zawsze prowadzi do Absolutu. Bardzo się cieszę, że taki pogląd oraz nasze wysiłki na rzecz najbardziej masowego teatru, jaki można sobie wyobrazić, czyli przestrzeni liturgicznej, znalazły uznanie wśród Kapituły. Dziękuję i czuję się zaszczycony – mówił Marcin Bornus, który razem ze swoją grupą wykonał podczas gali sekwencję hymnów do świętych polskich.

Tadeusz Boruta

Urodzony  w Krakowie malarz i krytyk sztuki. Jest autorem kilkunastu wystaw problemowych, m.in. „W stronę osoby” (1985), „Wszystkie nasze dzienne sprawy” (1987), którą można obejrzeć w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie, czy „Misterium paschalne” (1986) - w krypcie kościoła oo. pijarów w Krakowie.

– Było to dla mnie duże zaskoczenie. Całą sztukę wiążę z Kościołem, byłem formowany przez środowisko dominikanów i organizowałem ruch niezależny pod parasolem Kościoła. Ikonografia chrześcijańska jest najbardziej właściwa do tego, żeby wyrażać człowieka współczesnego i dlatego podjąłem się tej tematyki. Z drugiej strony moja sztuka nie jest ortodoksyjna, co jeszcze bardziej sprawiło, że jestem zaskoczony – mówił Radiu eM Kielce Tadeusz Boruta.

Alexander Kornoukhov

Najwybitniejszy współczesny mozaista, otwarty na inne wyznania i kultury, o czym świadczą realizacje w kościołach różnych wyznań.

– Chciałbym podziękować za ten wspaniały dzień, ponieważ mam wrażenie, że dzięki temu przedłuża się idea świętego Jana Pawła II. Ten czas będę pamiętał na długo – zapewniał Alexander Kornoukhov.

Podczas gali wręczono także m.in. Medal Prymasa Polski i Medal Biskupa Kieleckiego. Uhonorowano również najlepsze ekspozycje podczas Targów SACROEXPO.

Na zakończenie przed publicznością wystąpił Kielecki Teatr Tańca razem z Chórem „Fermata” i studentami UJK. W gali wziął udział m.in. senator Krzysztof Słoń.

tekst za: em.kielce.pl