Rekolekcje w czasach kwarantanny (IV)

Wielki Wtorek to ostatnie spotkanie w ramach Rekolekcji w czasach kwarantanny. Stańmy z odwagą miłości pod sztandarem Chrystusa, którym jest ubóstwo, miłość i pokora.

I poświęcajmy nasze rodziny i całą Ojczyznę miłą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, bo przecież świętujemy wkrótce stulecie poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu (Jasna Góra, 27 lipca 1920). Odrzućmy od siebie wszelki grzech, czuwajmy i módlmy się! Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię!

>> Posłuchaj i przeczytaj