Rekolekcje w czasach kwarantanny (V)

Ostatnie spotkanie nigdy nie jest ostatnim. Więcej, jak pisał T. S. Eliot, ostatnie słowo staje się pierwszym: W moim początku jest mój koniec, w moim końcu jest mój początek.

Stańmy z odwagą miłości pod sztandarem Chrystusa, którym jest ubóstwo, miłość i pokora. I powtarzajmy prostą modlitwę bł. Julianny z Norwich: Wszystko będzie dobrze. Jest z nami Pan. Zwycięzca piekła, śmierci i szatana.

>> Posłuchaj i przeczytaj