Rektoralny Kościół Akademicki

Na mocy dekretu Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego ustanowiony został Rektoralny Kościół Akademicki pw. św. Jana Pawła II w Kielcach.

„Mając na uwadze dobro duchowe wiernych oraz kierując się troską pasterską wobec studentów i całego środowiska akademickiego naszej diecezji, zachowując przepis kan. 1214 KPK”, Ksiądz Biskup Jan Piotrowski ustanowił „Kościół pw. św. Jana Pawła II w Kielcach KOŚCIOŁEM REKTORALNYM przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kielcach”.

Równocześnie, zachowując przepisy kan. 556-563 KPK postanowił, „aby Rektorem Kościoła pw. Św. Jana Pawła II w Kielcach był każdorazowy Diecezjalny Duszpasterz Akademicki”.

W końcowej części dekretu ustanawiającego Ksiądz Biskup potwierdza: „Wszystkim duszpasterzom i wiernym uczestniczącym w kulcie Bożym sprawowanym w kościele rektoralnym z serca błogosławię”.

Ks. dr Rafał Dudała
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ ŚRODOWISK AKADEMICKICH