Relikwie doktora Kościoła w Brzezinach

Wreszcie dusza wchodzi cała utęskniona, do ogrodu rozkoszy Upragnionego. Spoczywa czarem Jego ukojona, cała zamknięta w ramionach Miłego. Dozwól trwać w miłości Twojej, Panie mój, proszę Cię.

W niedzielę, 12 sierpnia 2018 r. w trakcie tych słów Pieśni Duchowej o. Paweł Hańczak z Krakowa wprowadził do kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach relikwie pierwszego stopnia św. Jana od Krzyża, prezbitera, doktora Kościoła. Spoczęły one na przygotowanym ołtarzu, w relikwiarzu ufundowanym przez redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS.

Na uroczystość do Brzezin razem z o. Pawłem przybył br. Mirosław z III roku seminarium. Oprawę liturgii przygotowała schola i chór parafialny. W trakcie Mszy św. śpiewane były m.in. pieśni ze słowami z dzieł napisanych przez św. Jana od Krzyża.

W trakcie homilii o. Paweł Hańczak przypomniał słowa nowego patrona „Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości". Zauważył także, że święci nie są tylko po to, by się do nich modlić, ale by w miarę sił starać się ich naśladować.

Św. Jan od Krzyża był hiszpańskim mistykiem, który zreformował Karmel. W odnowie ducha zakonnego współpracował ze św. Teresą z Avila, której relikwie także są czczone w Brzezinach.

Eucharystia zakończyła się ucałowaniem relikwii św. Jana od Krzyża. W tym czasie śpiewana była Litania do Patronów Brzezińskich.

Święty Janie od Krzyża, Kwiecie w ogrodzie Karmelu, w naszych błaganiach wstaw się za nami!