Stowarzyszenia

Akcja Katolicka Diecezji Kieleckiej

Franciszkański Zakon Świeckich

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół „Nasz Dom”

Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła”

Klub Inteligencji Katolickiej

Oratorium Świętokrzyskie

Polski Związek Kobiet Katolickich

Rycerze Kolumba

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie „Nadzieja”

Stowarzyszenie „Nadzieja rodzinie”

Stowarzyszenie WESOŁA54

Stowarzyszenie Życia Ewangelicznego Osób Świeckich

Świecki Zakon Karmelitów

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Praw Ojca

Zakon Rycerski Świętego Grobu Jerozolimskiego