Sezon grzewczy w pełni

Kuria Diecezjalna w Kielcach na prośbę Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy, po uzyskaniu aprobaty biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego, zachęca i apeluje o podanie w ramach ogłoszeń parafialnych oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń komunikatu Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy w związku z zagrożeniami pożarem i zaczadzeniem we wzmożonym sezonem ogrzewczym.

Marcin Ziomski – prezes Krajowej Izby Kominiarzy, wystosował komunikat, który będzie dostępny w gablotach parafialnych. Jest to zarazem deklaracja poparcia Izby Kominiarzy dla kampanii prewencyjnej „Czad i ogień”, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przypomina się w nim m.in., że kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, która pozwoli zapobiegać zaczadzeniom, pożarom, spełniając zarazem jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Obowiązek przeprowadzenia okresowych czyszczeń i kontroli przewodów kominowych dotyczy również budynków jednorodzinnych.

Jak wyjaśnia prezes Marcin Ziomski, tego rodzaju profilaktyka to także działania ekologiczne i profilaktyczne, mające zasadniczy wpływ na zmniejszenie emisji toksycznych gazów i pyłów do atmosfery, a w efekcie zmniejszenie smogu.

W komunikacie zachęca się także do instalacji czujników tlenku węgla oraz dymu.

dziar
tekst za: ekai.pl

>> Komunikat Kurii Diecezjalnej

>> Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy