Skarby Archiwum Diecezjalnego w Kielcach

Zapis nutowy pieśni na Zesłanie Ducha Świętego z XIII w. oraz jedna z najstarszych ksiąg metrykalnych z XVI w. to tylko niektóre archiwalia, które były tematem konferencji naukowej w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach 80. rocznicy powstania archiwum, a jego celem było pokazanie szerszemu gronu odbiorców skarbów zgromadzonych w tym miejscu. Konferencja została objęta patronatem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego.

– Chcemy tym bogactwem się dzielić, tym bardziej, że większość zbiorów ma znaczenie nie tylko lokalne, ale też ogólnopolskie. Dzisiejsze wydarzenie to pierwsza edycja z planowanego cyklu spotkań, mamy nadzieję, że wyznaczy ona nowe obszary badawcze warte dalszego prowadzenia poszukiwań – podkreślił w słowie wstępnym do konferencji ks. dr Tomasz Gocel, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

Konferencja rozpoczęła się prelekcją ks. Michała Olejarczyka, w której duchowny analizował „Nieznany fragment rękopisu z introitem na Zesłanie Ducha Świętego". – Jest duże prawdopodobieństwo, że ten fragment należał do większego graduału, który zawiera introit na Mszę Świętą wigilii Zesłania Ducha Świętego. Śpiew ten towarzyszył liturgii rzymskiej, podczas procesji wejścia celebransa i asysty do ołtarza – tłumaczy kapłan. Zapis nutowy odkryto podczas konserwacji najstarszej księgi metrykalnej z Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Księga powstała w latach 1565-1620, jednak analizowany fragment jest przynajmniej 200 lat starszy od księgi, w której go znaleziono. Zapis datowany jest na przełom XIII i XIV wieku – uzupełnia kapłan.

Współorganizatorem konferencji w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach był Instytut Historii UJK. – Nie wszyscy sobie zdają sprawę, jakie perełki znajdują się w Archiwum Diecezjalnym. Choćby ów fragment rękopisu na Zesłanie Ducha Świętego, który omawiał ks. Michał Olejarczyk. Niezwykle ważny był również wykład mgr Ewy Pietrzak, która analizowała temat zabiegów  konserwatorskich ksiąg, w tym najstarszej księgi metrykalnej z połowy XVI i XVIII wieku. Oby takich spotkań było więcej, bo dają możliwość dogłębnego poznania naszych zasobów – mówiła Beata Wojciechowska, dyrektor Instytutu Historii UJK.

Na konferencji wystąpiło dziesięciu prelegentów reprezentujących różne ośrodki szkoleniowo-badawcze z Kielc, Skarżyska, Lublina oraz Krakowa.

Szczegółowy program znajdziemy TUTAJ

tekst za: em.kielce.pl