Słowo Rektora KUL na Boże Narodzenie

Odpowiedzialna wolność wymaga praktyki takich sprawności moralnych, jak: prosta, zwyczajna, chociaż niekiedy trudna słowność, sumienność, solidność, rzetelność, uczciwość – napisał ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w Słowie na uroczystość Narodzenia Pańskiego 2018 roku.

W pierwszej części Słowa, ks. Rektor przywołuje postać św. Szczepana, pierwszego męczennika, a zarazem wzoru odpowiedzialności. „Historia życia i męczeństwa św. Szczepana ukazuje człowieka odpowiedzialnego, a tym samym uczy nas i zachęca do podejmowania odpowiedzialności za swoje życie, za niełatwe często wybory i decyzje. Na taką odpowiedzialność człowiek może się jednak zdobyć tylko wtedy, gdy poznał cel i sens swojego życia” – napisał ks. Rektor.

W tej perspektywie ks. Rektor KUL podsumowuje mijający rok, który obfitował w różne inicjatywy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Tegoroczne świętowanie stulecia niepodległości wyraża naszą wdzięczność za ten wielki Boży i ludzki dar. Trzeba jednak nieustannie podejmować to, co stanowi konsekwencję tej wolności i suwerenności, a mianowicie: wymagającą mądrości, rozwagi i wytrwałości odpowiedzialność” – napisał ks. Rektor.

Ks. Rektor podkreślił również w Słowie, że „człowiek odpowiedzialny stara się rozpoznać swoje obowiązki i konsekwentnie je wypełniać. Dlatego postawy odpowiedzialności nie da się pogodzić z lekkomyślnością, powierzchownością, niestałością, zobojętnieniem na sprawy drugiego człowieka i społeczeństwa. Przeciwnie, odpowiedzialna wolność wymaga praktyki takich sprawności moralnych, jak: prosta, zwyczajna, chociaż niekiedy trudna słowność, sumienność, solidność, rzetelność, uczciwość”.

tekst za: episkopat.pl

>> Słowo Rektora KUL na Boże Narodzenie 2018 r.