Ślubowanie w Szkole Katolickiej

13 listopada to wyjątkowy dzień w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach. To czas, kiedy pierwszoklasiści składają przyrzeczenie i stają się pełnoprawnymi uczniami.

Tegoroczną uroczystość rozpoczął występ artystyczny najmłodszych, po którym nastąpiła część oficjalna. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania dokonał ks. Dyrektor Jacek Kopeć.

Ważną chwilą było wręczenie legitymacji szkolnych oraz pamiątkowych dyplomów. Na zakończenie wszyscy pierwszoklasiści otrzymali upominki z rąk Stanisława Bujaka - Prezesa Towarzystwa Szkoły Katolickiej.

______________

Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej
25-341 Kielce, ul. Św. Stanisława Kostki 17
tel.: 41-343-11-75
www.kostka-kielce.pl

______________

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"