Spotkanie poświęcone pamięci Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka

W przeddzień 67 rocznicy aresztowania biskupa Czesława Kaczmarka - w dniu 19 stycznia 2018 r. w auli Wyższego Seminarium  Duchownego w Kielcach odbyło się spotkanie międzyszkolne poświęcone pamięci zmarłego biskupa.

Głównym organizatorem sesji było II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Ponadto wzięły w nim udział reprezentacje szkół katolickich naszego miasta, I LO im. Stefana Żeromskiego oraz zaproszeni Goście.

Program zawierał wykład Ks. Prof. Jana Śledzianowskiego, projekcję filmu pt.: „Czesław Kaczmarek Biskup Niezłomny” jak również dyskusję panelową.

Powyższa inicjatywa poza wymiarem przywracania pamięci o bohaterach ziemi świętokrzyskiej którym zawdzięczamy wolność wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Ks. Jacek Malewski
KATECHETA W II LO IM. JANA ŚNIADECKIEGO W KIELCACH