Stan epidemii w Polsce – trudny czas próby

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” tworzą ludzie misji i pasji, którym nie jest obojętny los żadnego człowieka. Misją naszą jest służyć pomocą tym, którzy jej potrzebują. Czas który przeżywamy, był i jest dla nas jak i całego społeczeństwa niezwykle trudny.

W pierwszym momencie musieliśmy zabezpieczyć naszych pacjentów, podopiecznych, pracowników i współpracowników. Konieczne były nie tylko działania organizacyjne i formalne, ale również wsparcie emocjonalne – psychologiczne i duchowe. Kolejne działania jakie podjęliśmy to pomoc na zewnątrz. W związku z tym został opracowany plan pomocowych działań na różnych płaszczyznach.

Dla dzieci i młodzieży podopiecznych Klubów Wolna Strefa

„Wolna Strefa w Waszych domach”:

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie prowadząc Kluby Wolna Strefa koncentruje się na pracy z dziećmi i młodzieżą, a także systemową pracą z rodziną. Na co dzień oferujemy w Klubach bezpłatne wsparcie edukacyjne i rekreacyjne oraz zapewniamy optymalne warunki opiekuńczo-wychowawcze.

W trudnym okresie zagrożenia zarażeniem wirusem covid 19 podobnie jak szkoły, Kluby Wolna Strefa pozostają zamknięte. Jednak nie wyobrażamy siebie, aby pozostać zupełnie bez kontaktu z naszymi Klubowiczami oraz ich rodzinami.

Dlatego rozpoczęliśmy w Internecie akcję „Wolna Strefa w Waszych domach”. Całość zatrudnionej Kadry wychowawczej (28 osób) utrzymuje stały kontakt z podopiecznymi przez telefon, media społecznościowe, e-maila. Codziennie wspieramy ich psychicznie, pokazujemy i organizujemy ich czas w domach angażując w Quizy, gry edukacyjne, czy pomoc w nauce na zasadzie indywidualnych korepetycji.

Wychowawcy na co dzień prowadzący swoje zajęcia rozwijające zainteresowania, w obecnym czasie przenieśli te zajęcia do Internetu. Na stronach FB każdego z Klubów młodzież i rodzice znajdą ciekawe filmiki zachęcające do udziału w e-zajęciach. Między innymi są to zajęcia literackie, muzyczne, plastyczne czy konkursy językowe. Można nas znaleźć Facebooku i na stronie wolnastrefa.pl

Kluby Wolna Strefa :

 1. Kielce – ul. Karczówkowska   
  https://www.facebook.com/karczowkowska/
 2. Kielce – ul. Naruszewicza       
  https://www.facebook.com/Wolna-Strefa-Naruszewicza-107881867472363/
 3. Kielce – ul. Żeromskiego
  https://www.facebook.com/Wolna-Strefa-%C5%BBeromski-134481697161406/
 4. Kielce – ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego
  https://www.facebook.com/Wolna-Strefa-Jeziora%C5%84skiego-105861697672103/
 5. Kielce – ul. Oboźna
  https://www.facebook.com/Wolna-Strefa-Obo%C5%BAna-104159764524254/
 6. Kielce – os. Na Stoku                         
  https://www.facebook.com/Wolna-Strefa-Na-Stoku-138066022895636/
 7. Kielce – ul. Orla – Klub Rodzinny    
  https://www.facebook.com/Wolna-Strefa-Orla-548206012320702/
 8. Kielce – ul. Posłowicka – Klub Rodzinny
  https://www.facebook.com/Wolna-Strefa-Pos%C5%82owicka-116139553093171/
 9. Grzymałków     
  https://www.facebook.com/Wolna-Strefa-Grzyma%C5%82k%C3%B3w-107991590805092/
 10. Podłęże                 
  https://www.facebook.com/Klub-Wolna-Strefa-w-Pod%C5%82%C4%99%C5%BCu-101017644842746/
 11. Kostomłoty   
  https://www.facebook.com/Wolna-Strefa-Kostom%C5%82oty-109576217310364/
 12. Zagnańsk          
  https://www.facebook.com/wolnastrefa.zagnansk

„Szyjemy maseczki – nie jesteśmy bierni”

Stowarzyszenie włączyło się w ogólnopolską akcję „Polskich Krawcowych” i nawiązało ścisłą współpracę przyłączając się do grona wolontariuszy wspierając polską służbę zdrowia. Kadra Wolnej Strefy i innych naszych placówek zaangażowała się w akcję szycia maseczek na zlecenie Szpitala Zespolonego i Szpitala MSWiA w Kielcach oraz dla społeczności Kielc. Przy tej okazji prośba do posiadczy maszyn do szycia. Prosimy o użyczenie maszyn na okres trwania pandemii. Przygotowane i wskazane przez nas osoby w bezpieczny sposób odbiorą od Państwa i przekażą naszym pracownikom.

„Zasmakowani w cateringu świętokrzyskim”

Nasz Szef kuchni dzieli się wiedzą, doświadczeniem. To właśnie jego „wizyty w domach kielczan” za pośrednictwem mediów społecznościach są bardzo dobrze postrzegane. Porady naszego Szefa to wiedza praktyczna, smacznej i higienicznej kuchni w naszych domach. Krótkie filmiki okraszone komentarzem Szefa m.in. o tym jak przechowywać dana grupę produktów spożywczych, co można przyrządzić z produktów, aby było zdrowo, smacznie i nietuzinkowo. Filmiki można znaleźć na naszym profilu https://www.facebook.com/CateringSwietokrzyski/

Po pierwsze Pacjent- telewizyta i teleporada”

NZOZ Nadzieja Rodzinie w Kielcach. W obecnej sytuacji epidemiologicznej kluczowym zadaniem służby zdrowia, także psychiatrycznej i leczenia uzależnień jest spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jednocześnie nie możemy pozostawić bez opieki dużej rzeszy naszych pacjentów. W związku z koniecznością ograniczania do niezbędnego minimum kontaktów interpersonalnych staramy się zapewnić pacjentom możliwie szerokie uzyskanie informacji telefonicznych i zabezpieczenie odpowiedniej pomocy. W związku z tym korzystamy z możliwości udzielania teleporad medycznych i terapii online za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności w stosunku do pacjentów kontynuujących leczenie w naszej placówce. Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Uzależnień pracuje wyłącznie telefonicznie.

W związku z możliwym zwiększonym napięciem i lękiem występującym u pacjentów ważnymi elementami w udzielanej pomocy są: zrozumienie, empatia i wsparcie. Wsparcia psychologicznego mogą wymagać grupy zawodowe pracujące dziś pod szczególnym obciążeniem tzn. lekarze chorób zakaźnych, ratownicy medyczni, pielęgniarki, osoby przebywające w kwarantannie, ale też każdy z nas. W związku z tym od dnia 23 marca pod nr telefonu: 533 325 044 działa bezpłatna linia wsparcia psychologicznego, z której mogą skorzystać wszyscy, którzy takiej pomocy potrzebują.

Od 1 kwietnia br. w strukturach Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” miał rozpocząć działalność Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, na który pozyskaliśmy kontrakt w Świętokrzyskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemiczny nie ma możliwości aby rozpoczął on funkcjonowanie w normalnym trybie. W związku z faktem, iż zespół specjalistów zatrudnionych w ww. placówce pozostaje w gotowości do świadczenia usług, zapadła decyzja, aby uruchomić linie wsparcia psychologicznego dla wszystkich potrzebujących i do tego działania zaangażować naszych nowych specjalistów.

Od dnia 1 kwietnia zostanie uruchomiona kolejna linia pod numerem 537-975-037, by dać możliwość skorzystania z pomocy jak największej liczbie potrzebujących osób.

Harmonogram pracy linii wsparcia psychologicznego pod numerem 533-325-044:

1 kwietnia 1000-2000; 2 kwietnia 800-1600; 3 kwietnia 800-1600; 6 kwietnia 800-2000

7 kwietnia nieczynna; 8 kwietnia 1000-2000; 9 kwietnia 800-1600; 10 kwietnia 800-1600.

Harmonogram pracy linii wsparcia psychologicznego pod numerem 537975037:

1 kwietnia 800-1300; 2 kwietnia 800-1500; 3 kwietnia 800-1600; 6 kwietnia 900-2000

7 kwietnia 800-1500; 8 kwietnia 800-1300; 9 kwietnia 800 -1500; 10 kwietnia 800-1600.

Kolejne dni i godziny pracy linii po 10 kwietnia będą umieszczane na stronie internetowej. https://nzoz.nadziejarodzinie.org.pl/bezplatna-psychologiczna-koronawirusa/

„Bezpieczni i zaopiekowani”

Stacjonarne ośrodki leczenia uzależnień funkcjonują normalnie, pacjenci są objęci opieka terapeutyczną i lekarską. We wszystkich placówkach zostały wprowadzone szczegółowe procedury ograniczającej ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 .

Wstrzymane są nowe przyjęcia pacjentów, zabronione wizyty osób z zewnątrz, wyjścia ograniczone do minimum, ograniczone zajęcia terapii grupowej oraz konieczność pomiaru temperatury ciała dwukrotnie w ciągu dnia. W ośrodkach zabezpieczono środki dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe, mydła antybakteryjne oraz maseczki ochronne. Wszyscy zostali poinformowani o zasadach postepowania w przypadku pojawienia się osób podejrzanych o zakażenie lub zgłaszających kontakty z osobami chorymi. Pacjenci w przypadku konieczności nałożenia kwarantanny w którąkolwiek z placówek nie zostaną bez opieki naszej kadry medycznej. Będziemy postępować ściśle z wytycznymi lekarzy lub powiatowego inspektora sanitarnego.

Pierwsze materiały można pobrać z poniższego adresu, kolejne będą sukcesywnie dołączane.

https://drive.google.com/drive/folders/1b0EOVtBQctJzipp33FoUKQ54Ne8jkq2?...

Ks. Andrzej Drapała
PREZES ZARZĄDU