Studia podyplomowe

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otwiera drugą edycję studiów podyplomowych teologiczno-katechetycznym w Kielcach.

Osoby chętne do uzyskania kwalifikacji uprawniających do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mogą się zapisywać na studia podyplomowe.

Link do strony dla kandydatów na studia podyplomowe:
http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/ - należy wybrać studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne w Kielcach z przygotowaniem pedagogicznym.

Bardzo proszę zainteresować tą ofertą osoby, które w przyszłości po ukończeniu tych studiów mogłyby pełnić posługę katechetyczną.

Ks. dr Karol Zegan
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO