Studia podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne

Kuria Diecezjalna w Kielcach podaje do wiadomości Komunikat Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego z zaproszeniem do rozpoczęcia podyplomowych studiów katechetycznych.        

Kilka informacji dotyczących planowanych studiów podyplomowych:

1. Kto może zapisać się na studia:
- absolwenci studiów wyższych I stopnia (licencjat) i II stopnia (magisterium);
- studenci V roku jednolitych studiów magisterskich;
- nauczyciele religii lub innych przedmiotów, którzy ukończyli studia II stopnia, czyli wyższe bez uzyskania tytułu magistra.

2. Ukończenie niniejszych studiów podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji do nauki religii w przedszkolu oraz szkołach podstawowych i branżowych.

3. Przewidywany plan zajęć i zjazdów:
- 4 semestry;
- dwa razy w miesiącu;
- piątek (od godz. 15:00), sobota (od godz. 9:00).

4. Opłaty:
- 1.500 zł. za semestr;
- możliwość płatności w ratach (max. 3 raty po 500 zł. w ciągu semestru).

5. Inauguracja studiów:
- 1 marca 2018 rok.

6. Rekrutacja
- właściwa rekrutacja rozpocznie się wówczas, gdy 20 osób zgłosi wstępny akces do wzięcia udziału w studiach.

7. Zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 2 lutego (termin wyznaczony przez KUL).

8. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Wydziału Katechetycznego: tel. 661-321-300 lub e-mail: katechezakielce@gmail.com

Ks. dr Karol Zegan
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

>> Komunikat Biskupa Kieleckiego