Świeca, która tworzy Polską Wigilię

Z rozpoczęciem Adwentu Caritas w Polsce po raz 25. prowadzi Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W jubileuszowym roku akcja realizowana jest pod hasłem: „Świeca, która tworzy Polską Wigilię”.

W pierwszej edycji tej akcji w 1994 r. uczestniczyło kilkanaście Caritas diecezjalnych, w tym Caritas Kielecka. Z czasem płomień świecy wigilijnej ogarnął cały kraj i nabrał wymiaru ekumenicznego. Świeca Caritas stała się nieodłącznym elementem przeżywania Wigilii, jest symbolem miłości i namacalnym znakiem otwartości na potrzebujących. Przez 25 lat w całej Polsce rozprowadzono ok. 50 mln, a w diecezji kieleckiej ok. 1 mln 600 tys. świec. Dzięki temu ponad 18 tys. dzieci z naszej diecezji skorzystało z pomocy Caritas w postaci kolonii charytatywnych, dożywania, świetlic środowiskowych, pomocy w leczeniu.          

Zachęcamy do wspierania Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świeca, która zapłonie na naszym świątecznym stole będzie konkretnym znakiem miłości, wrażliwości i otwartości na potrzeby bliźnich, szczególnie tych najmniejszych. Ofiary za świece posłużą bowiem do organizacji kolonii, dożywiania i zajęć świetlicowych dla ubogich dzieci. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom są do nabycia we wszystkich kościołach diecezji kieleckiej oraz w Biurze Caritas przy Placu Najświętszej Maryi Panny w Kielcach.