Trwa rekrutacja na UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza w mury swojej uczelni, do samego serca Krakowa, proponując bogatą ofertę dydaktyczną i nowoczesne metody kształcenia.

Rozpoczęła się rekrutacja na takie kierunki jak: teologia, turystyka religijna, filozofia, prawo kanoniczne, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, muzyka kościelna, turystyka historyczna, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, nauki o rodzinie oraz praca socjalna.

Z Bożym błogosławieństwem, z serca życząc wstawiennictwa i opieki świętego patrona uczelni

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
REKTOR UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II
W KRAKOWIE

>> upjp2.edu.pl