Trwają diecezjane przygotowania do ŚDM Panama 2019

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 r. trwają na całym świecie. W naszej diecezji grupa 55 osób na różnych płaszczyznach przeżywa ten czas.

Spotyka się, by poznać się i stworzyć wspólnotę, szuka różnych możliwości na dofinansowanie tego wyjazdu. Szczególnie leży nam wszystkim na sercu modlitwa za ŚDM, za młodych, którzy przybędą do Panamy, za tych, którzy będą gospodarzami i cały Kościół – by ten rok Synodu Biskupów poświęconego młodzieży przyniósł wiele inicjatyw wnoszących inspiracje i pogłębianie wiary wśród młodzieży.

Każdy 22. dzień miesiąca jest w naszym kraju dniem modlitwy za Światowe Dni Młodzieży. W te dni łączymy się modlitewnie z gospodarzami spotkania młodych w Panamie, wspólnie polecając Bożej opiece i prowadzeniu dzieło ŚDM.

Ideą tego dnia jest wsparcie duchowe przygotowań do ŚDM, ale także budowanie jedności pomiędzy nami - pielgrzymami ŚDM z Polski. Finałem tego modlitewnego 'projektu' będzie nasza wspólna modlitwa z młodymi całego świata podczas Mszy Otwarcia ŚDM Panama 2019 dnia 22 stycznia 2019 r.

22 lipca 2018 r. – Za wolontariuszy pomagających w Lokalnym Komitecie Organizacyjnym ŚDM Panama 2019, a zwłaszcza za wolontariuszy z Polski, by czas ich posługi przyniósł obfite owoce nie tylko dla pielgrzymów, którzy z ich pracy skorzystają, ale w ich osobistym życiu.

Bardzo prosimy o wsparcie materialne ŚDM Panama 2019.
Każda najmniejsza ofiara przeznaczona zostanie
na pomoc wyjazdu młodzieży z diecezji kieleckiej.

Nr konta: PKO 76 1240 1372 1111 0010 4814 5801
Kuria Diecezjalna
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3
w tytule:
ofiara na cele kultu religijnego ŚDM (kwotę można odpisać od podatku)