Trzy wyjątkowe dni w Daleszycach

Pierwsze Misterium Męki Pańskiej, Droga Krzyżowa na Święty Krzyż i uroczysta procesja z palmami – tak duszpasterze i wierni parafii św. Michała Archanioła w Daleszycach rozpoczęli przeżywanie Wielkiego Tygodnia.

Piątek, 7 kwietnia

Tego dnia na ulicach miasta Daleszyce, odbyło się pierwsze Dziecięce Misterium Męki Pańskiej, które mimo deszczu przyciągnęło wielu parafian, którzy chcieli przeżyć najważniejsze momenty męki i śmierci Chrystusa. Daleszyckie Misterium Męki Pańskiej rozgrywało się w sumie na czterech ulicach miasta, na których czekali na wiernych, młodzi aktorzy przebrani w barwne, kolorowe stroje. Pośród postaci biblijnych obok Jezusa i Matki Bożej, nie mogło zabraknąć Poncjusza Piłata, Kajfasza, faryzeuszów, św. Marii Magdaleny, św. Weroniki, Szymona z Cyreny, Józefa z Arymatei oraz oddziałów rzymskich, odpowiedzialnych za dotarcie Pana na Golgotę. Obok tych wszystkich postaci pojawił się również szatan, aniołowie mieszkańcy Jerozolimy wygłaszający swoje opinie na temat Jezusa oraz „Głos Sumienia”; aktor, który ostrzegał wszystkich wiernych przed grzechami i nałogami, które niszczą polską rodzinę. Wśród wszystkich uczestników Dziecięcego Misterium Męki Pańskiej widoczne było  wielkie skupienie, wszyscy wierni na czele z aktorami oraz scholą byli bardzo zaangażowani w modlitwę oraz odtworzenie wydarzeń, które miały miejsce ponad 2000 lat temu w Jerozolimie.

Wśród wiernych, największą grupę stanowiły dzieci, najbardziej zainteresowane odgrywanymi wydarzeniami. Przygotowania do Misterium trwały przez 5 tygodni, a jego organizacją zajęła się Dziecięca Wspólnota „Boża Brama”, Schola „Serafinki” oraz Liturgiczna Służba Ołtarza Ministrantów i Lektorów. Ogromną pomoc w organizacji i przeżuciu piątkowej modlitwy miała Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Daleszycach. Mamy nadzieję, że podobne Misterium będzie rozgrywało się już co roku w daleszyckiej parafii.

Sobota, 8 kwietnia

Wierni daleszyckiej parafii kolejny raz pojawili się na pątniczym szlaku, aby przeżyć Drogę Krzyżową na Święty Krzyż. Wspomniana Droga Krzyżowa zgromadziła, rekordową liczbę pielgrzymów, liczącą aż 512 osób. Po Mszy św. w kościele parafialnym o godzinie 18.00, 10 autokarów wyruszyło z Daleszyc, aby znaleźć się na pątniczym szlaku, prowadzącym do relikwii Krzyża Świętego.

Sama Droga Krzyżowa rozpoczęła się o godzinie 19.15. Rozważania dotyczyły Dekalogu, a odczytywane były przez przedstawicieli poszczególnych wspólnot modlitewnych i charytatywnych, m.in. Kół Różańcowych, Wolontariatu, Młodzieży, Margaretek, czy Radia Maryja. Przed każdą stacją drogi krzyżowej krzyż przejmowały dane grupy i stany, a więc małżeństwa, wdowy, kapłani, rodzice, dziadkowie i inni. Nad bezpieczeństwem wszystkich pielgrzymów czuwali porządkowi, którzy w kilkunastu miejscach pątniczego szlaku opiekowali się pielgrzymami, szczególnie starszymi.

Około godziny 21.00 pierwsze grupy pielgrzymów dotarły do Bazyliki Mniejszej na Świętym Krzyżu. W sanktuarium po wspólnej modlitwie i śpiewie, poznaliśmy historię Sanktuarium oraz samych relikwii Krzyża Świętego. Następnie wszyscy wierni ucałowali relikwie, czym zakończyliśmy naszą parafialną drogę krzyżową. Co roku, liczba pielgrzymów z naszej parafii wzrasta, co uświadamia, jak ważnym wydarzeniem jest ta modlitwa w kalendarium naszej wspólnoty parafialnej.

Niedziela Palmowa, 9 kwietnia

O godzinie 11.40 na rynku w Daleszycach rozpoczęła się procesja młodych, prowadząca wiernych do kościoła parafialnego. Na samym początku byliśmy świadkami montażu słowno-muzycznego, w którym dzieci i młodzież z Daleszyc odegrały wydarzenia z Ewangelii św. Mateusza oraz św. Jana, opowiadające o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Daleszycki rynek znów wypełnił się postaciami biblijnymi oraz żołnierzami rzymskimi. Młodzi aktorzy odegrali również przestraszonych wydarzeniami faryzeuszów i starszych Izraela oraz władzę rzymskiego okupanta, czuwającego nad zachowaniem spokoju w świętym mieści. Po montażu słowno-muzycznym uformowała się barwna i kolorowa procesja, którą prowadzili ministranci oraz parafianie, trzymający relikwie bł. Jerzego Popiełuszki, wizerunek Chrystusa Pana oraz największe palmy. Podczas procesji młodzież przypomniała historię oraz zwyczaje Niedzieli Palmowej. Najważniejszym momentem była jednak modlitwa młodych za wstawiennictwem Błogosławionego Jerzego Popiełuszki w intencji młodych mieszkańców każdej parafii dekanatu Daleszyce. Przed kościołem poświęcono palmy, o godzinie 12 rozpoczęła się Eucharystia, po której ucałowano relikwie bł. Jerzego Popiełuszki.

Za pomoc w organizacji tego pochodu, jak też wszystkich wydarzeń, które przez ostatnie trzy dni odbywały się w Daleszycach, serdecznie dziękujemy panu Burmistrzowi, przedstawicielom Miasta i Gminy Daleszyce, lokalnej prasie, policji, dbającej o nasze bezpieczeństwo oraz dyrekcji i pracownikom GOK-u, którzy młodym parafianom rozdali pamiątkowe palmy. Słowa Bóg Zapłać kierujemy również do kieleckiego Wyższego Seminarium Duchownego za udostępnienie nam relikwii i wszelką pomoc.

Duszpasterze z Daleszyc

Zobacz: www.parafiadaleszyce.pl