Tworzyć prawdziwą wspólnotę z rodzinami naszych misjonarzy i misjonarek

W poniedziałek, 1 maja 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach po raz trzeci spotkali się rodzice i rodzeństwo naszych misjonarzy i misjonarek pochodzących z diecezji kieleckiej. Ponad trzydzieści osób odpowiedziało na zaproszenie Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego.

W tym wyjątkowym dniu wzięli także udział misjonarze i misjonarki, którzy posługiwali na misjach w różnych częściach świata. Atmosfera spotkania była wyjątkowa. Przepełniona była wieloma wspomnieniami i świadectwem tych, którzy swoje życie poświęcili misjom.

Rodzice, rodzeństwo a także przyjaciele naszych misjonarzy mogli się wspólnie poznać, porozmawiać, podzielić tym co niesie życie. Spotkanie rozpoczęto modlitwą koronką do Bożego Miłosierdzia. Podczas tegorocznego spotkania referat „Idźcie i głoście” wygłosiła s. Samuela Klimas ze Wspólnoty Koinonia św. Pawła Apostoła w Kielcach. Klerycy z Ogniska Misyjnego przygotowali prezentację multimedialną z ostatniej podróży bp. Jana Piotrowskiego na Wybrzeże Kości Słoniowej. Biskup Kielecki nawiedził naszych misjonarzy ks. Andrzeja Zawadzkiego i ks. Antoniego Sokołowskiego i wielu innych posługujących tam misjonarzy i misjonarki. Pokaz filmu i zdjęć był krótkim przeniesieniem się w świat misyjny. Komentarz ks. Krzysztofa Sochackiego, który towarzyszył do końca Księdzu Biskupowi podczas wizyty, pozwolił nam poczuć bliskość tamtych wydarzeń.

Po wspólnie przeżytych chwilach, rozmowach, miłej atmosferze i dobrej kawie uczestnicy spotkania udali się na Eucharystię. Biskup Jan wraz z kapłanami sprawował Msze św. w intencji Dzieła Misyjnego oraz naszych drogich misjonarek i misjonarzy i ich bliskich. Po Mszy św. wszyscy udali się na obiad do seminaryjnego refektarza. Podczas posiłku uczestnicy spotkania wraz z Księdzem Biskupem ustalili, że terminem kolejnych takich spotkań będzie dzień 1 maja.  

Wszyscy przybyli otrzymali modlitewnik misyjny oraz małe upominki misyjne. Po raz kolejny tego typu spotkanie pokazało wielką potrzebę bycia razem, szczególnie z tymi, którzy ofiarowali swoje dzieci Bogu w  szczególnym powołaniu posługi misyjnej. Z wielką radością już dziś zapraszamy do kolejnego udziału w spotkaniu.