W seminarium odbyła się konferencja o współczesnym rozwoju nauk wszelakich

Zmiana paradygmatów, stylów, sposobów myślenia – jako wyznaczniki rozwoju różnych dziedzin nauki – to główny cel interdyscyplinarnej konferencji naukowej, którą zorganizowało Wyższe Seminarium Duchowne, z udziałem wybitnych naukowców z wielu ośrodków naukowych, polskich i zagranicznych. Wykładów słuchali i uczestniczyli w dyskusji zainteresowani tematem kielczanie.

Konferencji nadano tytuł: Paradygmaty, style myślenia, programy badawcze. Jak zmieniają się nauki? Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Yves Gaspar, PHD (Trinity Hall, Cambridge), prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (Wydział Filozofii KUL), czy dr hab. Adam Świeżyński prof. UKSW (Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Jak powiedział w rozmowie z KAI rektor WSD ks. Paweł Tambor, konferencja służy poszukiwaniu nowych tendencji rozwoju różnorodnych dyscyplin, które ulegają przeobrażeniom, czy to głównych trendów, czy wątków towarzyszących. – Zastanawiamy się, jaki jest kierunek zmian różnych dyscyplin naukowych, od kosmologii, przez filozofię, teologię, po biologię i czy w ogóle jest możliwa tego rodzaju dyskusja interdyscyplinarna – dodaje.

– Dzielimy naukę na przedmioty ścisłe i humanistyczne, ale trzeba pamiętać, że astronomia czy fizyka mają również walor humanistyczny, ponieważ odpowiadają na pytania dotyczące naszego pochodzenia i organizacji współczesnego świata materialnego. One się zmieniają, są bardziej dostępne, ale to, co pozostaje niezmienne, to pewna pokora wobec rzeczywistości – mówił prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor UJK.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu w Cambridge, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Na zmiany w myśleniu o polskich powstaniach narodowych, listopadowym i styczniowym, wskazał w swym wystąpieniu prof. dr hab. Wiesław Caban („Jak nie pisać o powstaniach narodowych”). Zauważył, że w czasach PRL edukacja w tym zakresie oscylowała wokół szans, których Polacy nie wykorzystali, np. w kwestii chłopskiej – taki punkt widzenia, jest zdaniem profesora, zupełnie błędny. Rozliczając się z „polskim mesjanizmem” podkreślał, że w sytuacji, gdy niemożliwa była pomoc państw zachodnich i wybuch wojny europejskiej – oba powstania nie miały szans.

Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (Wydział Filozofii KUL) mówiła nt. przemian paradygmatów uprawiania filozoficznej mediewistyki. Analizowała problematykę sposobów/paradygmatów uprawiania studiów mediewistycznych.

Z kolei ks. dr hab. Roman Kuligowski (WSD Kielce) przypominał, iż zmiana paradygmatu to nie zmiana zasad i wartości moralnych. Wskazał, że zarówno w teologii moralnej, jak i – szerzej – w kulturze moralnej widoczne są zmiany. Można zatem mówić o zmianach paradygmatu. W ostatnich dziesięcioleciach jest to szczególnie widoczne w Europie. Mówił także m.in. o niejednoznaczności w przekazie sztuki współczesnej. Zastanawiano się wspólnie, jak np. ze sztuką sakralną skutecznie docierać do współczesnego odbiorcy.

W ramach konferencji zdecydowano się na sporą dawkę kosmologii i filozofii. „Inny wszechświat – próby rozwiązania kryzysu współczesnej kosmologii teoretycznej” – to temat, który analizował Yves Gaspar, PHD (Trinity Hall, Cambridge). Dr hab. Adam Świeżyński prof. UKSW (Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) poruszył ideę samorództwa i kosmicznego pochodzenia życia do bilinearnych teorii biogenezy. Ks. dr Paweł Tambor (KUL, WSD Kielce) w referacie „Od Wszechświata statycznego do ekspandującego – zmiana paradygmatu czy stylu myślenia?” dokonał w prezentacji rekonstrukcji powstania idei rozszerzającego się Wszechświata w dwudziestowiecznej kosmologii relatywistycznej.

dziar
tekst za: ekai.pl