Z Sądu do Kurii (artykuł rozszerzony)

Ks. dr Sebastian Wieczorek - dotychczasowy notariusz Sądu Biskupiego w Kielcach został mianowany przez biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego nowym notariuszem Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

- „Jestem wdzięczny Księdzu Biskupowi Janowi Piotrowskiemu z zaufanie jakim mnie obdarzył wybierając i mianując notariuszem Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Pragnę zapewnić, że będę robił wszystko, aby tego zaufania nie zawieść i z pomocą Pana Boga móc wiernie i dobrze wypełnić powierzone mi zadania jakie wypływają z tak odpowiedzialnej funkcji w Kościele kieleckim” – mówił nowy notariusz po ogłoszeniu nominacji.

Ks. Sebastian Wieczorek urodził się 3 kwietnia 1976 r. w Busku-Zdroju. 2 czerwca 2001 r. po ukończeniu formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach przyjął święcenia prezbiteratu w Bazylice Katedralnej w Kielcach. W latach 2006 – 2012 został skierowane na specjalistyczne studia z Prawa Kanonicznego na Papieski Uniwersytet Lateranieński w Rzymie. W 2012 r. po zakończeniu studiów uzyskał tytuł doktora Prawa Kanonicznego po przedstawieniu dysertacji doktorskiej: „Il fedele chierico e consacrato di fronte al precetto annuale della confessione annuale secondo il CIC dell’83” („Wierny duchowny i konsekrowany wobec przykazania rocznej spowiedzi według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.”).

Nowy notariusz pełnił następujące funkcje w Kościele:
- wikariusz par. Trójcy Świętej w Działoszycach (od 2001 do 2005)
- wikariusz par. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie (od 2005 do 2006)
- studia z Prawa Kanonicznego w Rzymie (od 2006 do 2012)
- Notariusz Sądu Biskupiego w Kiecach (od 2012 do 2015)
- Diecezjalny Duszpasterz Prawników (od 2012 -  )
- Wykładowca Prawa Wyznaniowego i Administracji Kościelnej w WSD Kielce (od 2013 -)
- Duchowy Opiekun Wspólnoty Trudnych Małżeństw „SYCHAR”  (od 2013 - )

Do stycznia 2015 r. funkcję notariusza Kurii pełnił ks. kan. Dariusz Gącik. W związku z mianowaniem go na urząd wikariusza generalnego, funkcja notariusza pozostała nieobsadzona.

Nowemu notariuszowi kieleckiej Kurii Diecezjalnej życzymy Światła Ducha Świętego w powierzonej posłudze i wstawiennictwa Matki Łaskawej Kieleckiej!