Życzenia Biskupa Kieleckiego na Boże Narodzenie 2017

Biskup Kielecki Jan Piotrowski składa na YouTube filmowe życzenia świąteczne wszystkim Diecezjanom i mieszkańcom Ziemi Świętokrzyskiej. Zachęcamy do obejrzenia i udostępniania na portalach społecznościowych!

Realizacja: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"
 

Duch Święty jest busolą naszych chrześcijańskich zachowań, naszych wyborów. To z mocy Ducha Świętego rodzi się Jezus Chrystus i z mocy Ducha Świętego wszyscy mamy być świadkami Jezusa – mówi bp Jan Piotrowski, składając życzenia wszystkim mieszkańcom – nawet „w najdalszych zakątkach diecezji” – za pośrednictwem YouTube.

Biskup przypomina, że rozpoczęty niedawno rok liturgiczny kieruje naszą uwagę w stronę Ducha Świętego, przypomina także istotę Adwentu jako „przygotowania serca” na tajemnicę narodzenia Mesjasza, zachęca do braterskiej miłości i radości w przeżywaniu tej tajemnicy, podkreśla znaczenie wspólnoty.

Zauważa, że Chrystus żyje we wspólnocie Kościoła, w „swoim mistycznym Ciele, a więc w każdym z nas, żyje w darze Bożego Słowa, które medytujemy, w tajemnicy Eucharystii, a więc w chlebie, który dzieli się podczas Najświętszej Ofiary”.

– Niech te moje skromne słowa pełne pasterskiej miłości dotrą do wszystkich zakątków diecezji, do tych, którzy cieszą się łaską wiary i do tych, którzy wciąż szukają prawdy i miłości – życzy biskup kielecki.

– Niech narodzony Jezus, Książę Pokoju obdarza wszystkich pokojem serca, szczerą miłością, serdecznym spojrzeniem – mówi. Zachęca także do wspólnej modlitwy i dzielenia się darami oraz do „szukania dróg miłości i pokoju”.

– Niech blisko naszego serca znajdą się ludzie potrzebujący i tych dóbr doczesnych, i tych duchowych – życzy bp Jan Piotrowski.

dziar
tekst za: ekai.pl