Nabór do Szkoły Katechistów

Pragniemy przypomnieć, że trwa nabór do drugiej edycji Szkoły Katechistów Diecezji Kieleckiej (SKDK). Serdecznie prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o zgłaszanie kandydatów z poszczególnych parafii.

Przypominamy, że katechistą może być osoba świecka, wskazana i rekomendowana przez Księdza  Proboszcza, zdolna do nauczania innych i przekazu wiary. Za pośrednictwem Księdza Proboszcza kierujemy to zaproszenie szczególnie do ludzi świeckich, którzy  są zaangażowani w życie parafialne, mają w sobie pewien Boży zapał, którzy chcieliby inicjować w parafiach nowe formy pracy duszpasterskiej, dotyczące katechezy ewangelizacyjnej dorosłych, pomagać w formacji istniejących dzieł, aby nasze wspólnoty parafialne stawały się coraz bardziej dyspozycyjne do przekazu wiary chrześcijańskiej.

Katechista świecki powinien posiadać unormowaną sytuację moralną i życie sakramentalne w Kościele; predyspozycje pedagogiczne; zdrowie psychiczne.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Katechistów jest:

a)  skierowanie i opinia Księdza Proboszcza parafii zamieszkania;
b)  rozmowa kwalifikacyjna (w sekretariacie SKDK);
c)  dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie;
d)  ankieta personalna (wypełniana w sekretariacie SKDK);
e)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

Od kandydata nie jest wymagane ukończenie studiów teologicznych, czy podyplomowych pedagogiczno–katechetycznych lub też inne specjalistyczne przygotowanie. Warunkiem zakwalifikowania jest rekomendacja Księdza Proboszcza parafii zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do SKDK, można uzyskać na stronie internetowej www.rmissio.pl (zakładka: szkoła katechistów), oraz pod nr. tel.: 506-178-939; 606-124-328.

Kontakt:
s. dr Samuela Klimas
„Koinonia św. Pawła” w Kielcach; ul. Wileńska 1A
e-mail: skdk@rmissio.pl
www.rmissio.pl (zakładka Szkoła Katechistów)
tel. 506-178-939