Nabór do Szkoły Katechistów

Pragniemy poinformować, że od 1 marca do 30 czerwca 2024 r. będziemy prowadzić nabór kandydatów do drugiej edycji Szkoły Katechistów Diecezji Kieleckiej (SKDK).

Serdecznie prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o zgłaszanie kandydatów z poszczególnych parafii.

Przypominamy, że katechistą może być osoba świecka, wskazana i rekomendowana przez Księdza  Proboszcza, zdolna do nauczania innych i przekazu wiary. Za pośrednictwem Księdza Proboszcza kierujemy to zaproszenie szczególnie do ludzi świeckich, którzy  są zaangażowani w życie parafialne, mają w sobie pewien Boży niepokój i zapał (wezwanie), którzy chcieliby inicjować w parafiach nowe formy pracy duszpasterskiej, pomagać w istniejących dziełach i sprawiać, żeby nasze wspólnoty parafialne stawały się coraz bardziej dyspozycyjne do służby, wsłuchujące się w potrzeby wiernych.

Katechista świecki powinien posiadać unormowaną sytuację moralną i życie sakramentalne w Kościele; predyspozycje pedagogiczne; zdrowie psychiczne.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Katechistów jest:

a)  skierowanie i opinia Księdza Proboszcza parafii zamieszkania;
b)  rozmowa kwalifikacyjna (w sekretariacie SKDK);
c)  dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie;
d)  ankieta personalna (wypełniana w sekretariacie SKDK);
e)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
f)  zdjęcie do legitymacji.

Od kandydata nie jest wymagane ukończenie studiów teologicznych, czy podyplomowych pedagogiczno – katechetycznych lub też inne specjalistyczne przygotowanie (chociaż jest to mile widziane). Warunkiem zakwalifikowania jest rekomendacja Księdza Proboszcza parafii zamieszkania. Zapisy odbywają się osobiście po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie z Dyrektorem SKDK: s. dr Samuela Klimas pod nr. tel.: 506178939.

Pragnę także poinformować, że formacja w Szkole Katechistów obejmuje formację podstawową i permanentną (stałą) katechistów. Odbywa się ona w ramach wyznaczonych spotkań, kursów, rekolekcji i stażu odbywanego przez kandydatów w parafiach (zajęcia praktyczne z głoszenia kerygmatu).

• Formacja podstawowa trwa jeden rok, w tym czasie kandydaci są zobowiązani do uczestnictwa: w kursie weekendowym i kursie tygodniowym oraz w 8 zjazdach raz w miesiącu w sobotę w godzinach: 10.00-16.15.

Po ukończeniu formacji podstawowej Biskup Diecezjalny, na wniosek Księdza Proboszcza, poprzez ryt liturgiczny nadaje misję do posługi katechisty osobom, które otrzymały zaświadczenie ukończenia stosownego etapu formacji w Szkole Katechistów: na 1 rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

• Formacja permanentna (stała) obejmuje uczestnictwo w 2 zjazdach w ciągu roku – sobota g. 10.00-16.15 oraz udział w kursie formacyjnym od 3 do 5 dni – raz w roku.

Udział w permanentnej (stałej) formacji katechistów parafialnych jest obowiązkowy, co stanowi warunek przedłużenia misji na kolejny rok.

Podejmując to wspólne dzieło jakim jest przygotowanie katechistów świeckich do posługi głoszenia Słowa Bożego, mamy nadzieję, że ich posługa będzie pomocą w realizacji misji duszpasterzy i przyczyni się do ożywienia życia wiary w parafiach naszej Diecezji.

Kontakt:
s. dr Samuela Klimas
„Koinonia św. Pawła” w Kielcach; ul. Wileńska 1A
e-mail: skdk@rmissio.pl
www.rmissio.pl (zakładka Szkoła Katechistów)
tel. 506-178-939